Училища

Стартира национален конкурс за STEM науки в училище

Стартира националният конкурс за STEM науки в училище (Science – Technology – Engineering – Mathematics). Търси се СУПЕР STEM в твоето училище!“ обединява иновативни идеи, интердисциплинарен подход и вдъхновение, за да се даде възможност за споделяне на постижения и успехи областта на STEM науките в училищата в България. Конкурсът има за цел да се поощрят талантливи ученици в областта на науките STEM в училище, които са инициативни и любопитни да създават идеи, да творят и да експериментират. Националният конкурс се организира от EduTechFlag и се подкрепя в партньорствона знанието от водещия в света център за STEM науки – Научния Център Карнеги, Пенсилвания, САЩ. Партньори на инициативата са Дигитална Национална Коалиция, Джуниър Ачийвмънт България, Българска Наука, Teacher.bg, Евроком, ABLE MENTORи други.

Ученици от 1-ви до 13-ти клас ще могат да участват, като изпратят кратко резюме или до 3-минутно видео за свое постижение и/или експеримент, проект, хрумване, участие в зелено училище или обучение в лятна школа в областта на STEM. Участието може да е индивидуално или в екип, като се посочи лидерът на екипа. Ученици ще могат да номинират и своите любими учители в две категории DIGITAL EXCELLENCE и ​STEM AMBASSADOR.

От 30-ти август до 30-ти Ноември 2017 г. учениците ще могат да изпращат своите проекти и идеи. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в 3 категории – ученици до 10години (1-4 клас), ученици до 15 години (4-8 клас) и ученици над 15 години (8-13-ти клас). Ще бъдат излъчени победителите за училището и града, от който учениците участват. Награди и грамоти ще бъдат връчени на регионалните победители от регионалните градове и на националните победители SUPER STEM България.

STEM науките и задълбоченото им изучаване в училище имат водеща роля за бъдещите постижения на учениците и тяхното образователно и професионално развитие, и косвено влияе върху всички области на обществото. Учениците могат да имат по-висок интерес и да учат ефективно, когато учат помежду си и от своите връстници, и когато самите ученици споделят за собствените си постижения. Неформалното обучение, извън училище може да има значителен принос за образователните резултати и интереса към STEM науките. Учителите, които насърчават учениците да се интересуват, проучват и експериментират, са водещ “двигател” за постиженията на учениците в STEM науките.Кой може да бъде SUPER STEM?

•  SUPER STEM са ученици, които участват/създават/творят/експериментират с проекти/идеи в областта на STEM (извън училище/неформална среда).

•  SUPER STEM учител (DIGITAL EXCELLENCE) е учителят, който насърчава  учениците да се интересуват и любопитстват в областта на информационно-комуникационните технологии/програмирането/софтуерните технологии и други активности свързани с дигиталните ресурси и инструменти в училище.

•  SUPER STEM учител (STEM AMBASSADOR) е учителят, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на STEM.

Регистрацията и регламента за участие ще бъдат отворени на 30 Август 2017 г. Повече информация на: http://edutechflag.eu/stemи на e-mail: info@edutechflag.eu

Източник: EduTechFlag