Институции

Стартира конкурс за добри практики за ранна дигитална и медийна грамотност

Центърът за безопасен интернет съвместно с Факултета по начална и предучилищна педагогика обявява конкурс за учители и студенти за добра практика за развиване на медийната и дигиталната грамотност сред децата в предучилищна възраст и начален етап (до 4 клас).

Целта на конкурса е да даде публичност на съществуващи добри практики, които развиват уменията на децата да търсят, анализират, оценяват и създават медийно съдържание, както и да се социализират безопасно в дигитална среда.

Предложенията ще се състезават в две категории:

– Предложения от студенти от педагогически специалности. Предложенията на студентите могат да бъдат практики, които са разработени, но все още не са тествани с деца.

– Предложения от действащи учители. Предложенията от действащи учители могат да бъдат практики, които са разработени и тествани с деца до 4 клас.

Моля, изпратете описание на вашата практика най-късно до 9 март на имейла на Националния център за безопасен интернет safenet@online.bg

Практиките ще бъдат оценявани от жури. Най-добрите практики ще бъдат издадени в сборник, а отличените ще имат възможност да представят работата си на национална конференция.