Ученици

Стартира кандидатстването за студентски стипендии

Кандидатстването за студентски стипендии за летния семестър, финансирани по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, започва от днес, 10 май, и ще приключи на 30 май т. г.

Дава се старт на фаза 1 на проекта “Студентски стипендии”, който е на стойност 26 млн. лв. и покрива три семестъра – летния на 2015/2016 г. и цялата 2016/2017 г.

Стипендиите с европейско финансиране ще са два вида – за успех и за специални постижения. Чрез предоставяне на стипендии за успех ще се стимулира обучението в 32 приоритетни професионални направления, в които има дефицит на кадри за икономиката. Целта е тези специалности да станат по-привлекателни, а следването в тях – по-достъпно и качествено.

Месечните стипендии за успех ще са по 120 лв., средствата за тях са за 151 500 стипендии на обща стойност малко над 18 млн. лв.

Вторият вид стипендии за постижения е за всички професионални направления. Те са за студенти, показали специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта. За тези стипендии са предвидени малко над 6 млн. лв. или 30 300 еднократни стипендии по 200 лева. Всеки студент има право да кандидатства в рамките на един семестър най-много за 3 стипендии за специални постижения или за сумата от 600 лв.

За стипендиите ще се кандидатства онлайн на адрес http://eurostipendii.mon.bg.

Класирането ще е на 21 юни, а стипендиите ще бъдат преведени до 15 юли 2016 г.