Учители

Стартира кампания “Новите будители“

Телевизия NEWS7 обръща специално внимание на едни от най-важните представители на нашето общество – младите учители. От медията си поставят за цел да представят на България лицата на младите хора, които са се посветили на учителската професия, тези, които модулират възприятията и ценностната система на нашите деца.

От там са уверени, че те могат да допринесат с нова визия и идеи, каквито са особено ценни във времена на духовна криза и страдаща образователна система.

През последните години у нас се отчита сериозен проблем с нежеланието на младите хора да изберат педагогиката като своя професия, а статистическите данни сочат, че България е на второ място в Европейския съюз (ЕС) по нисък брой учители под 30 г. (2,3% от учителите в България са на възраст под 30 г. в основните училища, 4,1% са учителите под 30 г. , които преподават в българските гимназии. За сравнение във Великобритания, този процент е 31,7% (данните са взети от доклада на Европейската Комисия Key data on teachers and school leaders in Europe, 2013 edition).

Кампанията на NEWS7 има за цел да насърчи повече млади преподаватели да променят нагласите и да изберат българското образование за свое призвание и професия. В кампанията може да участва всеки преподавател, започнал трудовия си стаж в основно или средно държавно училище преди 1.03.2014 г. Кандидатите трябва да са родени след 01.01.1984 г. Ще приемаме и номинации от ученици, които смятат, че техният млад учител заслужава да спечели.

Кандидатите трябва да попълнят формата за регистрация, като опишат накратко причината, поради която са избрали тази професия, както и това, което ги мотивира да преподават; снимка, с която да бъдат представени на сайта и координати за обратна връзка. Всички кандидатури ще бъдат поместени на www.news7.bg, като преподавателите ще бъдат разделени по регионален принцип, в зависимост от училището, в което преподават.

От всеки регион ще бъде излъчен по един финалист, предвид броя зрителски гласове, който събере от гласуването на сайта на NEWS7. Повторен зрителски вот ще определи победителя измежду шестте финалиста. Той ще бъде получи и голямата ни награда – едногодишна месечна заплата.

Вижте подробности в официалния сайт на кампанията Новите будители