Училища

Стартира кампания за превенция на насилието в училище

Днес, 29 януари, в 14:00 ч. в Атина се открива кампания за превенция на насилието в училище. Кампанията е резултат на задълбочено изследване относно насилието в училище.

Център „Надя“ е партньор на европейския проект, повече за който може да се открие тук: www.e-abc.eu

Можете да прочетете и да се запознаете с резултатите от въпросника и самото изследване относно кампанията за превенция на насилието в училище.

Изследване ТУК.

Сравнително представяне на резултатите от изследването ТУК.

Наръчник ТУК.

Този наръчник е част от програмата Европейска Антибулинг Кампания насочена срещу тормозът  училище. Целта на наръчника е същественото разбиране от позицията на учениците на насилствения феномен чрез тяхното пряко  участие. Наръчникът се състои от два видеоклипа, единия от които представя физическото, психологическото и вербално насилие, докато другия се занимава с проблема на кибер тормоза.

И в двата видеоклипа имаме възможността да проследим историите през гледната точка на трите главни действащи лица: дете, което тормози останалите, тормозено дете и наблюдател.

Откриването на кампанията може да се проследи тук: www.e-abc.eu/en