Мнения

Стартира кампанията за кандидатстване за летен семестър по проект “Студентски стипендии“

На 1 април 2013 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри на http://eurostipendii.mon.bg . Заявленията се подават чрез сайта на проекта до 28 април 2013 г., а класирането ще бъде публикувано на 15 май 2013 г.

Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди (2010-2012). Досега по проекта са предоставени над 700 000 стипендии и повече от 52 000 награди (специални стипендии), а усвоените средства са над 86 000 000 лв.

ГРАФИК за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“