Мнения

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА „БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ХХІ ВЕК”

Министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов даде старт на кампанията „ Българското училище през ХХІ век” с представяне на проект за закон за училищното образование.

„Нуждаем се от активен обществен живот и затова търсим обратна връзка от всички заинтересовани – ученици, родители, учители” – подчерта министърът. Той покани всички, които имат интерес по темата, да изпращат своите мнения и предложения на имейл uchilishte@mon.bg и в групата във Facebook „ Българското училище през 21 век”.

Медийни партньори на образователната кампания са Българско национално радио и вестник „24 часа”.

  Законопроектът за училищното образование предвижда началният етап на образование да приключва в 4-ти клас без децата да повтарят, а от 1-ви до 3-ти клас да няма оценки.

Основно образование ще се получава след 7-и клас, а не след 8-и – както досега, а гимназиалният етап ще е от две части – до 10-и и от 11-ти до 12-ти клас, когато ще се дава възможност за профилиране.

Учениците ще могат да минават в по-горен клас (без последния от образователния етап) дори с двойка по един от предметите, но само ако общият им успех е поне 4.

Ако някой в 7-ми завършва с няколко двойки обаче, няма да повтаря годината, а ще се явява на поправителни, за да завърши успешно.

От новата учебна година ще започне и постепенното въвеждане на целодневно обучение от 1-ви клас, което ще е по желание на родителите.

Що се отнася до учебни материал, то идеята е съотношението между ново и старо (за затвърждаване) съдържание да стане от 80:20% на 60:40.

Категоричното мнение на образователния министър обаче е, че трябва да започне пренаписване и преглед на учебниците и учебнитете програми.

Предвижда се и система от мерки за превенция, подкрепа и дисциплиниране на учениците, вкл. оценка за поведението им от всеки учител по съответния предмет, която ще се поставя на края на срока.

„Дисциплинарните“ наказания, които всяко училище само ще избира и налага, включват преместване в друга паралелка или учебно заведение, преминаване на индивидуално обучение, „училищнополезен труд“и др.

Санкции ще има и за родителите, чиито деца бягат от час, като глобата е от 50 до 250 лева за първо нарушение.

В същото време обаче родителите ще имат възможност да участват по-активно в училищните процеси и решения на местно ниво чрез по-сериозно участие в настоятелствата.

По думите на Сергей Игнатов всички тези предложения ще влязат в парламента, след като се състои широк обществен дебат, като гласуването трябва да стане до началото на новата учебна година.