Мнения

Стартира информационна кампания на Управляващия орган на ОП НОИР

Стартира информационна кампания на Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието и науката. Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти:

– “Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила”;
– “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на  деца в неравностойно положение”.

Двете операции стартират в рамките на приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване” на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Графикът за провеждане на кампанията е както следва:

София – 23 септември от 10:00 часа в зала “Сердика”, “София Хотел Балкан”
Сливен – 24 септември от 10:00 часа в зала “Връх Българка”, хотел “Спорт Палас”
Кърджали – 25 септември от 10:00 часа в читалище “Обединение 1913”, Бизнес инкубатор Кърджали
Видин – 29 септември от 10:00 часа в конферентна зала на Областна администрация
Силистра – 1 октомври от 10:00 часа в зала “Дунав”, хотел “Дръстър”
– Велико Търново – 2 октомври от 10:00 часа в зала “Преслав”, Интерхотел ВеликоТърново.

Източник: Пресцентър на МОН