Ученици Учители

Стартира инициатива за здравословно и балансирано хранене на ученици

Започва инициатива за здравословно и балансирано хранене на учениците от първи до четвърти клас, наречена „Умници гладници“.

Тя има за цел по забавен и интересен начин да представи темата за балансираното хранене в училище. Инициативата ще обхване над 100 училища в областите София, Пловдив и Варна, съобщиха организаторите.

Инициативата се организира от търговска верига в партньорство с асоциацията „Родители“, със съдействието на Министерството на образованието и науката.

Първата част на инициативата ще е под формата на конкурс, в който учителите и децата ще създадат забавен и полезен урок за здравословното и балансираното хранене. В него могат да участват всички училища от начален образователен етап в трите области. За да реализират този урок, педагозите разполагат и със специален материал с насоки по темата. Негов автор е проф. Людмила Иванова – преподавател по хранене и диететика в Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Допълнително асоциацията „Родители“ ще организира информационни срещи, за да запознае учителите с формата на конкурса.

„Избрахме този иновативен подход, за да подкрепим учителите и да им дадем основа за създаване на стойностни уроци, които да обогатят образователния процес и да повдигнат темата за балансираното хранене, като част от здравословния начин на живот. За нашата организация ключова роля в живота на детето имат както семейството му, така и учителите. Ние вярваме, че всеки родител е най-добрият за детето си и има нужда от информация и пространство за изграждане на силни и здрави връзки с него“, казва Яна Алексиева – изпълнителен директор на асоциацията „Родители“.

Кулминацията на инициативата е издаването на сборник, съдържащ най-добрите 15 методически разработки, които да бъдат в помощ на учители и родители.

Източник: novini.bg