Мнения

Стартира безплатно обучение по ИТ за учителите

Министерство на образованието и науката организира курсове по информационни технологии за обучение на учители. Обучението е безплатно, финансира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и от него могат да се възползват всички учители.
 
Курсовете са за:
  • Придобиване на допълнителна квалификация „учител по информатика и информационни технологии”.
  • Придобиване на умения за създаване на електронно учебно съдържание и ползване възможностите на компютърната техника в образователно-възпитателния процес.
 
Обучението по първата целева група е с продължителност на 12 месеца и в очно-задочна форма с модули на дистанционно обучение. Желаещите учители трябва да притежават висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър”, „бакалавър” или „професионален бакалавър” и присъдена професионална квалификация учител по физика и математика; химия и физика; математика; химия; физика.
 
Втората целева група е за учители, независимо по кой предмет преподават (V – ХІІ клас), притежаващи базова компютърна грамотност. Продължителността на обучението е 12 месеца в очно-задочна форма с два присъствени модула от 3 до 5 дни и модули на дистанционно обучение.
 
Обучението и за двете целеви групи ще стартира през април 2009 г. и ще се провежда предимно през почивните дни и ваканциите. Учителите, отговарящи на изискванията трябва подават заявление до директора на училището с изразено желание за участие, а последните до регионалния инспекторат по образованието.
 
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/