Училища

Стартират европейските награди за е-обучение

Европейската училищна мрежа – European Schoolnet, за 10-та поредна година организира състезанието и връчването на наградите за електронно обучение – eLearning Awards.

 

Всички училища и обучителни организации от Европа могат да участват, представяйки техните най-добри проекти за обучение с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). За целта е необходимо да се регистрират на http://elearningawards.eun.org.

 

700 учители от 36 държави участваха в състезанието през 2009 г.

 

Победителите във всяка категория са избирани от международно жури от експерти.

 

Победителите получават парични награди в размер на хиляди евро.

 

Проектите, класирани в Топ 50, ще бъдат включени в европейска Библиотека за обмен на образователни ресурси – Learning Exchange Resource library (http://lreforschools.eun.org), за да бъдат на разположение на учителите, прилагащи новаторски практики в преподаването.

 

Всички участващи проекти може да бъдат видяни на http://elearningawards.eun.org.

 
Крайният срок за кандидатстване е 28 септември 2010 г.
 

Имат право да участват училища от държавите – членки на ЕС, членки на Европейската икономическа област (European Economic Area – EEA), кандидат-членки на ЕС, както и Швейцария, Израел и Грузия.