Институции Училища Учители

Станете новите „Дигитални новатори в образованието“ и спечелете награда!

Започва регистрацията за участие в конкурса за учители „Дигитални новатори в образованието“ за 2021 г., организиран от БАИТ. Целта на конкурса е да отличи и насърчи добрите практики в използването на дигиталното съдържание и по-широкото навлизане на информационните технологии в образованието, подпомагащи учебния процес във всички учебни дисциплини. Конкурсът търси учителите – дигитални новатори, преподаващи от 1-ви до 12-ти клас. В конкурса могат да участват всички учители, обучаващи ученици по всички учебни дисциплини, включени в учебните програми на МОН. Всеки учител може да кандидатства или да бъде номиниран в една или повече категории.

Teacher.bg е медиен партньор на конкурса.

Приемат се кандидатури в 4 категории (Технологични иновации, Интерактивност при преподаването, Най-добра учебна програма с използване на информационни технологии, Мултиплициране на иновативните учебни решения). Участниците могат да прилагат в своя подкрепа линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видеоматериали.

Регистрацията в конкурса става чрез подаване на Формуляр за кандидатстване, достъпен на http://www.bait.bg. Краен срок за регистрация: 04.06.2021 г. до 17:00 ч.

Журито, което включва членовете на Управителния и Контролния съвет на БАИТ, ще отличи най-добрите кандидатури от 1-во до 3-то място в четирите категории. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в „ТехноМеджикЛенд“ на 29.06.2021 г.

Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, ще бъдат наградени с парична награда от 1200 лв., ваучер за курс, безплатни лицензи.

На класиралите се на 2-ро и 3-то място във всяка от четирите категории ще бъдат връчени различни предметни награди.