Мнения

Стаматов: Осигурява се гъвкавост на организацията в училище

Осигурява се по-голяма гъвкавост на организацията в отделното училище твърди зам.-министър Стаматов, по повод въвеждането на държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

По решение на педагогическия съвет е възможно да има сливане на 2 учебни часа при учениците в гимназиална степен. Така например в едни дни би могло да има само по три предмета по два часа, когато става въпрос за по-тежки предмети или профилиране, обясни Стаматов.

В целодневната форма на обучение в началния и прогимназиалния етап се допуска и разместване на броя на часовете.

В дни, когато програмата е по-трудна, часовете за самоподготовка може да се увеличат до 4, а в дните преди ваканцията часовете за отдих и занимания по интереси да са повече.

В целодневната организация е заложена по-голяма гъвкавост при групиране на децата в групи по интереси в т.нар. занималня. Дава се възможност за интензивно изучаване на български, ако пропуските на учениците в училището или региона са по-големи. Заложени са допълнителни модули – консултации за деца, които не владеят български език.

Източник: МОН