Ученици

Стажантите – „безплатни” работници на държавна издръжка!?

Напоследък особено популярни са така наречените стажове. Става дума за ефективни мерки за намаляване на младежката безработица, за лица до 29 г. Това касае и днешните ученици, защото те, след като завършат средното си образование, най-често се възползват от тези мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

За какво става дума? Запознати твърдят, че става дума за наемане на определени младежи на работа, от фирми, които получават финансови субсидии от държавния бяджет, под формата на заплащане на определена минимална работна заплата на наетите младежи като стажанти.

Само че, според правилата, работодателят може да им заплати допълнително средства, но може и да останат на заплатата, която се дава уж като дотация от държавата. Когато стажът изтече, а той не е повече от година, въпросните младежи отново остават без работа, защото вместо да ги назначават и да им плащат от собствените си приходи, работодателите могат да наемат за нов срок от още поне една година нови стажанти и така да имат работници, на които реално държавата им плаща заплатата, а пък те работят в частна фирма…!

Дори и работодателят да плаща някакви допълнителни средства, към тези, които държавата осигурява като минимална работна заплата, то частната фирма пак е на печалба, така да се каже, при това благодарение на финансовата подкрепа именно от страна на държавата! Според запознати, така се процедира в голяма част от случаите.

Това е порочна практика, която не просто източва средства от бюджета, но на практика създава взможности за открита корупция, при която частни фирми да наемат работници, на които не им плащат нищо, защото държавата им дава заплата…!

Справка в сайтовете за предлагане на работа сочи, че процентът на работодателите, които се възползват от подобни схеми непрекъснато расте през последните години. Много фирми дори вече поставят и възрастови ограничения в обявите за търсене на перснонал – до 29 г., именно за да могат да се възползват от схемата със стажантите, където ограничението е точно до 29 г.!

Венцислав Жеков

Източник: teacher.bg