Училища

СРСНП: Здравето и сигурността на децата е приоритет

Грижата за здравето и сигурността на децата в училище е с най-висок приоритет за нас, уверяват от Съюза на работодателите в системата на народната просвета (СРСНП). Първа стъпка към безопасността на учениците според педагозите е ограждане на училищните дворове.

Едва 20% от дворовете не са разградени, алармира председателят на Съюза Самуил Шейнин. Той информира още, че масово не се спазват общинските наредби вечер училищните дворове да се затварят, за да не бъдат безстопанствени.

Спортни площадки няма в повечето 50% от учебните заведения, а повече от 1/3 от съществуващите съоръжение не са в добро състояние.

За да се обнови качествено материално-техническата база – като предпоставка за сигурността и безопасността на децата, е необходимо целевата добавка от 25 лв. в единния разходен стандарт за всеки ученик да се удвои от 1 януари догодина, смятат от Съюза на работодателите в системата на народната просвета.

Предложението им вече е адресирано до образователното министерство.