Мнения

Срещите за представяне на образователните стандарти започват от Плевен

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов и експерти от МОН ще представят проектите на 5 нови образователни стандарта  на 15 март 2016 г., от 11:00 часа, в залата на Педагогическия колеж в Плевен.

Това е първата от поредицата работни срещи в страната за обсъждане на проектите на стандарти  за предучилищното образование, за институциите, за инспектирането на детските градини и училищата, за информацията и документите и за статута на професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Учители, директори и експерти от регионалните инспекторати по образование от областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен  ще вземат участие в общественото обсъждане и ще дискутират проектите на разработените стандарти.

Следващата среща, на която ще присъстват експерти от регионалните инспекторати по образование, учители и директори от областите Русе, Габрово, Търговище и Велико Търново, ще се проведе на 16 март 2016 г. във Велико Търново.