Учители

Средната преподавателска заплата във ВУЗ е под 1000 лева

Расте броят на наетите във висшите училища. Към 2017 те са 22 826. Само за сравнение към декември 2016 те са 12 899. Това стана ясно на дискусия в КНСБ, посветена на висшето образование. В голяма част от ВУЗ-овете размерът на основната заплата е по-скоро придобивка за престиж, второстепенен или дори третостепенен доход. Най-високата заплата в бранша е в Икономическия университет във Варна към 2061 лева. Най-ниската е 860 лева. В четири университета средната преподавателска заплата е под 1000 лева.

Съотношението на преподавателски към непреподавателски състав през тази година е 57% към 43%. Отчита се положителна корелация между броя на студентите и броя на преподавателите. Размерът на заплатата теоретично се явява важен мотивиращ или демотивиращ фактор за качественото изпълнение на работата в университета.

Около 2/3 от университетите плащат бонус за докторска степен към 262,50 лева. Някои ВУЗ-ове плащат и повече за учените си и придобитите научни степени. Малко, но добре платени преподаватели, които обучават обаче много студенти има в УНСС, ПУ, ЮЗУ, ИУ-Варна. Много студенти,много преподаватели, но ниско платени има в СУ,ТУ-София.

Медицинските университети отчитат малко студенти, обучавани от малко, но високо платени преподаватели. Седем са водещите университета- ПУ, УНСС, Стопанска академия Димитър Ценов-Свищов, ИУ-Варна, Аграрен университет-Пловдив, МУ-Варна, НХА. Седем са и изоставащите ВУЗ-а: Тракийски университет-Стара Загора, УНИБИТ, Минно-геоложки университет “ Св. Иван Рилски, ХТМУ, УАСГ, Висше строително училище “ Любен Каравелов“-София, Висше транспортно училище “ Тодор Каблешков“- София.

Източник: news.bg