Учители

Средната възраст на учителите е над 53 г., какво ни говори това!?

„Проблем с недостиг на преподаватели няма, но в краткосрочен план той ще възникне“, каза заместник-министър на образованието и науката Диян Стаматов. Той се аргументира със средната възраст на преподавателите, която е малко над 53 години.

Проблем на практика няма, поне все още няма, но проблемът вече е заложен, защото тази средна възраст показва застаряване, показва, че млади хора не предприемат стъпката да стават учители. С една дума, тазви професия не е актуална сред младите хора. Причините няма смисъл да ги изтъкваме, защото всички ги знаем – и тези, които са учители, и тези които сме учили за учители, но не сме станали такива, а и тези, които просто не са учители.

Въпросът е да се направи така, че професията да стане по-атрактивна и по този начин повече млади хора да предпочетат да станат учители. Това обаче става точно с три действия. Първото е, увеличаването на доходите, учителите да получават достойни доходи, така, щото да се почувстват по-високо в социалната стратиграфия на обществото ни, което е и второто условие. На трето място е резултатът от първите две – издигането на учителството като професионално съсловие поне на нивото, което то заемаше в нашето общество преди години, когато да си учител беше престижно, а не като сега!

Днес, да станеш учител не е трудно, въпросът е, дали ставаш за това. А след това е важно, дали като си станал учител, има смисъл от това – дали си полезен на учениците си, дали въобще ставаш за тази професия, дали тя ти доставя удоволствие, защото човек не бива да прави нещо на сила!

Учителството не бива да е начин за изкарване на прехраната, само, то трябва да е призвание, а за да е такова, трябва да има вътрешен престиж, който отново ни връща към достойното възнаграждение, от което произлиза  достойнството и статутът!

Да, 53 години средна възраст за една професия като учителството, не е проблем, всъщност, тенденцията е проблем, това, че застаряването сочи проблем, който води след себе си до застаряване на съсловието. Днес сякаш не е престижно да си „даскал”, а някога тази дума дори е била еквивалентна по репутация на кмета и на свещеника!

Младите хора и днес, а и във всяко историческо време, винаги са търсили новото, престижното, интересното, забавното, интелигентното, креативното..! Днес да си учител е по-скоро начин да не си без работа. А това девалвира професията, превръща я в изкуствен начин за намаляване на процента на безработицата „от немай къде”, а не от сърце и душа!

Никой не иска да романтизираме една професия до степен на наивна възрожденщина, въпреки, че в това няма и нищо лошо, въпросът е в това, да видим вътрешността, а не само целофана.

Вътрешноста ни казва, че проблемът наближава, а целофанът, – че всичко е на ред. Е, това, което е по средата всъщност е нещото, с което трябва да се занимаят експертите и онези, от които зависи бъдещето на образованието ни, за да бъде то поне малко по-оптимистично!

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg