Училища

Средищните училища у нас са 794

На свое заседание вчера правителството актуализира списъка на средищните училища в България.

С актуализацията на списъка на средищните училища за 2014/2015 г. от него отпадат 10 от вписаните и се включват нови осем средищни училища от осем области. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 2047, като 476 от тях са пътуващи.

Общият брой на средищните училища за настоящата учебна година става 794. Те се намират в 647 населени места. Средищните училища са посещавани от общо 198 314 ученици, като пътуващите до 16-годишна възраст са 44 460.

Необходимите средства за целодневна организация на учебния ден, хранене в столовете в средищните училища и транспорта на учениците до 16-годишна възраст до училищата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансиран от Европейския социален фонд и от бюджета на МОН.

Списъците на защитените и на средищните училища са съставени по предложение на общините и след извършени проверки от регионалните инспекторати по образование.