Ученици

Среден успех 4.21 на ДЗИ по БЕЛ

Според анализа на резултатите от държавния изпит по български език и литература, на който са се явили 52 855 зрелостници, средният успех е 4,21.

Той е малко по-нисък от средния успех за миналата година, но добра новина тази година е фактът, че само 1/3 от зрелостниците не са писали по 41. задача – есе или интерпретативно съчинение. Повече от половината от тези, които са писали, са предпочели есето, а по-малка част са правили интерпретативно съчинение.

Зрелостниците са срещнали трудности при пунктуацията. По отношение на правописната норма процентът на справилите се е по-нисък, но граматичната норма е покрита от по-голям процент ученици. Възходяща е тенденцията при уменията да съставят свободни отговори.