Справки

Меню  “Справки“ съдържа подменюта: „Справки“ (по име на ученик), „По предмет“, „По клас“, „По срок“, „Отсъствия на ученици“, „Отсъствия на класа“, „Справка за отсъствия за НЕИСПУО“