Справка за текущи, срочни и годишни оценки, отсъствия и забележки за всеки ученик.

След като сте се логнали на екрана в ляво се намира Меню: Начало, “Учебна дейност” – с подменюта: “Днес (родител)“, “Оценки“. Горе в дясно е изписано Името на родителя, иконка “Съобщения” (кликвайки върху нея се визуализират вашите съобщения по дата и час), иконка “Изход” (по подразбиране за излизане от е-дневник). фиг. 1

Справки за отсъствия на ученик за седмицата или по предмет.