Институции

Според Вълчев дигитални умения трябва да се усвояват от първи клас

Учениците трябва да усвояват дигитални умения още от първи клас, за да могат не само да ползват технологиите, но и сами да създават дигитално съдържание в час. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред участниците в четвъртата конференция „Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“, която започна вчера в Перник, съобщи пресцентърът на министерството на образованието.

Вълчев посочи, че дигиталните умения ще са необходими за все повече професии в бъдеще, затова целта на просветното ведомство е да осигури ефективно и адекватно на съвременните технологии обучение за всеки ученик.

Всяка година министерството помага чрез Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“, чийто бюджет за тази година е над 10 милиона лева. „Работим за изграждане на инфраструктура –локални и опорни мрежи, разширяване на достъпа до електронно учебно съдържание, за използване на електронни платформи“, каза министърът.

Той обяви, че се водят разговори с издателствата да бъде даден достъп до електронни варианти на хартиените учебници. Крайната цел на обучението по информационни технологии е при завършването си всички ученици да могат да покрият Европейската референтна рамка за дигиталните компетентности.

Министър Вълчев отбеляза, че има голям интерес към включване в новата национална програма „Обучение за ИТ кариера“ – близо 2000 ученици са кандидатствали за обучение по професията „Приложен програмист“ и ще бъдат приети повече деца от предвиденото.

„Училищата до голяма степен изпреварват министерството, защото в много от тях работят новатори“, заяви министърът пред близо 200 учители от цялата страна. На конференцията учители и ученици от ОУ „Свети Иван Рилски“ в Перник показаха на практика една виртуална класна стая. С помощта на технологиите те направиха упражнения в урок по биология, химия и физика.

Участниците в конференцията обмениха информация за нови онлайн инструменти и приложения, които могат да се използват в часовете.

Източник: МОН