Мнения

Споразумяхме се за образователно сътрудничество с Китай

В края на ноември МОМН на Република България и Министерство на образованието на Китайска народна република подписаха споразумение за сътрудничество в областта на образованието. Документът влиза в сила веднага и ще действа в срок от четири години.

Документът бе подписан от Петя Евтимова, зам.-министър на образованието Ду Юбо, заместник министър на образованието на КНР, предава пресцентърът на МОМН.

Договореностите, залегнали в Споразумението, обхващат основните аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години – обмен на информация и учебни програми в областта на управлението и развитието на образованието, предоставяне на стипендии на реципрочна основа за насърчаване на прякото сътрудничество между образователните общности чрез обмен на студенти, докторанти и специализанти и насърчаване на изучаването на български и китайски език.

„Убедена съм, че подписването на новото Споразумение ще допринесе за утвърждаване на практиката на възходящото развитие на двустранните отношения и за развитието на ползотворното сътрудничество между Министерствата на образованието на двете страни в областта на образованието“, заяви на подписването г-жа Петя Евтимова.

Споразумението предвижда:

  • Обменяните за обучение в бакалавърска степен, магистратура, докторантура или специализация, включително и по езика на другата страна, не трябва да надхвърлят 35 човека годишно.
  • Размяна на преподаватели (лектори) за повишаване на качеството на преподаване по български език и китайски език в университетите на България и Китай.
  • Предоставяне на възможност от българска страна на 4 китайски студенти или преподаватели-българисти да участват в летните международни езикови курсове по български език и култура, организирани от СУ и ВТУ, изцяло на издръжката на МОМН
  • Финансовите условия по обмена (приемащата страна предоставя пълна издръжка на студентите и специализантите – безплатно обучение, месечна стипендия, безплатно общежитие).