Училища

Споделянето на един компютър спестява разходи на училищата

Дузина австралийски училища са възприели виртуализационна технология – комплектът X550 на компанията NComputing, състоящ се от оборудване и софтуер за виртуализация, която намалява себестойността на компютъризацията на около $100 на потребител, превръщайки един персонален компютър в 11 работни станции.

 
За да обслужва компютърът 11 човека, клиентите се нуждаят от два комплекта. В техния състав влизат пет устройства за достъп NComputing XD2, платка с интерфейс PCI и софтуер за виртуализация vSpace. Всеки от потребителите се нуждае от собствена мишка, екран и клавиатура. Препоръчителната цена на X550 е $449.
 
Предишната версия на комплекта – X300, се ползва широко в учебни заведения в целия свят, особено в развиващите се страни. Устройствата от линията NComputing X вече са инсталирани масово в училища в Индия, Македония, Уганда и САЩ.
 
В България
 
технологията е внедрена само в 22-ро СОУ в София, където един компютър се използва от 30 ученика. Компютърната зала със съвременната технология е открита на 6 октомври 2008 г. от председателя на ДАИТС Пламен Вачков и зам. министъра на образованието и науката Кирчо Атанасов.
 
Решението от една страна осигурява на учениците пълна компютърна функционалност, а от друга, дава на учителите достъп до ученическите екрани. По този начин преподавателят може както да помага на учениците при решаването на учебните задачи, така и да контролира техните действия и ограничава посещенията на Интернет сайтове с неподходящо съдържание и компютърните игри.
 
Проектът е реализиран чрез дарение от КОНТРАКС ЕАД и NComputing с подкрепата на ДАИТС, МОН и Майкрософт – България.
Тази статия е съвместна публикация на Мрежа на учителите – новатори www.teacher.bg и Ай Си Ти Медиа http://ictmedia.bg/