Учители

Споделете оригиналната си идея и станете „Учител на месеца“

Споделете идеите и опита си в областта на насърчаване на отговорното използване на цифровите технологии в училище (например интернет, мобилни телефони, социални мрежи и игрови конзоли) и спечелете финансиране за тяхното осъществяване.

Това може да стане с инициативата „Учител на месеца“ на Teachtoday. Срокът за изпращане на идеите е 19 декември.

Повече информация ВИЖТЕ ТУК