Институции Ученици

Спират помощта за сираци, ако не посещават училище?

Ще бъде въведено условие за получаването на новата месечна помощ за деца-сираци, на която те ще имат право от 1 януари догодина.

Парите ще се спират, ако детето не е ходило повече от три дни в предучилищна група или е отсъствало повече от пет учебни часа от училище без уважителни причини. Това предвижда проект на правителствено постановление за промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, който е публикуван за обществено обсъждане.

Новата помощ ще се отпуска от догодина на деца-сираци, които нямат право на наследствена пенсия, защото починалият им родител не е имал достатъчно осигурителен стаж. За получаване на детски добавки също има изискване за редовно посещаване на детските градини и училища.

За получаването на новия вид помощ няма да има подоходен критерий и размерът ѝ се определя ежегодно със закона за Държавния бюджет. За 2019-а се предвижда той да е 115 лева, припомня БНР.

Във връзка с отпускането ѝ в момента на етап обществено обсъждане са и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. С тях се регламентира, че новата месечна помощ ще може да се получава заедно с останалите видове помощи по закона за семейните помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия на дете.

Източник: novini.bg