Институции

Спират наема за общинско жилище, ако детето не ходи на училище

Социалното подпомагане за общинско жилище се обвързва с посещението на децата на детска градина или училище. Това става ясно от писмо от шефката на Регионалното управление по образование до Ваня Кастрева и до столичните директори. Става дума за учениците от 1-ви до 12-и клас и за хлапетата на 5- и 6-годишна възраст, които са в задължителна предучилищна възраст. Това условие е разписано в Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Право на помощ за наем на общинско жилище имат самотните майки,възрастните хора над 70 години и сираци до 25 години. Така например ако вдовица получава такова подпомагане, то ще бъде прекратено, ако детето й не ходи на училище или на градина.

Промените гласят още, че месечната помощ за дете или ученик може да се предоставя в натура. Така например вместо да се дават на ръка, те могат да бъдат похарчени за купуване на учебници и учебни пособия, дрехи и други стоки, необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, детска градина или ясла, както и за пълно или частично заплащане на такса за посещение на детска градина. Отпускането на месечната помощ е въз основа на предложение до директора на дирекция „Социално подпомагане“ от директора на училището или детската градина, в което детето/ученикът е записан.

„В тази връзка моля максимално да се използва възможността за закупуване на конкретни стоки, заплащане на такси за детска градина или други, съобразена с нуждите на детето или ученика. Коректното подаване на информация от директорите на детски градини и училища за допуснати до три дни отсъствия от детската градина без уважителна причина от децата в задължително предучилищно образование и до пет отсъствия от училище без уважителна причина от учениците до 5-о число на всеки месец е от изключителна важност за ефективността на мерките за задържане на децата и учениците“, гласи писмото до директорите.

От началото на годината до края на септември социалните са спрели детските надбавки на 8300 семейства. Отделно около 3000 непълнолетни майки получават детски надбавки в натура вместо пари на ръка. С тези бонове родителите могат да купят памперси, дрехи, учебници или тетрадки за детето си.

Източник: monitor.bg