Ученици

Спират детските помощи заради неизвинени отсъствия

Месечни помощи за дете ще се получават само при редовно посещаване на подготвителните групи преди влизане в училище, освен ако това е невъзможно, заради здравословното му състояние.

Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище.

При повече от три дни отсъствие без уважителни причини, помощта се спира за месеца, в който са натрупани те.

Помощта ще се спира за срок от един месец и за ученици, отсъствали 5 учебни часа без уважителна причина през съответния месец.

Това са приетите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Те влязоха в сила от 1 септември тази година, пише Дарик.