Ученици

Спират детските, ако детето не посещава учебно заведение

Пет неизвинени отсъствия от учебно заведение в рамките на месец ще са достатъчни на държавата да спре изплащането на детски надбавки на родителите на въпросното дете.

По закон сумата е 35 лв на месец. Новото изискване за изплащането на тези пари беше разписано вчера от депутатите с окончателни поправки в Закона за семейните помощи за деца. В момента предоставянето им е обвързано само с редовното ходене на училище.

Мярката влиза в сила от 1 септември 2013 г. Дават се осем месеца гратисен период на администрацията и родителите. Те са необходими за популяризиране на новостите, както и да се направят промени в редица подзаконови нормативни актове.

Депутатите не крият, че промените са насочени към родителите от ромския етнос, които за да могат да взимат помощите, ще се наложи да изпращат децата си в задължителните предучилищни групи. Така те ще могат да започват училище с по-добра подготовка по български език.