Мнения

Спираме с обучението след 25-годишна възраст

През 2012 г. само 1,5% от населението на възраст между 25 и 64 години е участвало в т.нар. формално и неформално образование и е използвало възможността за учене през целия живот, показват данни на НСИ, цитирани вчера от проф. Анелия Клисарова.

За сравнение – в развити европейски страни този процент варира между 10% до 18%, а при някои достига дори 30%.

„Чрез тази Стратегия ще успеем да намалим негативните резултати и ще постигнем по-качествена и ефективна национална система за образование и обучение не само на учениците, а и на възрастните хора“, каза министърът.

Източник: Пресцентър на МОН