Повече от две години Министерството на образованието прилага механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училищата и детските градини.

Основни цели в него са създаването на позитивна обстановка в детските заведения, възприемане на насилието като неприемливо поведение и разработване на система за превенция.

Вече четири години в столичното 55-то средно училище учителите преминават обучения, за да преборят агресията в училище.

Да се поставиш на мястото на другия е най-ценното, което учителите в 55-то средно училище научили от специалните обучения за превенция срещу агресията.

Таня Иванчева, директор на 55 СУ „Петко Каравелов“: Най-важното, според мен, на тези обучения беше да се изгради емоционална интелигентност. Това е да умеят осъзнават и да разпознават чувствата си, емоциите си, защото когато ги разпознават, те могат да се справят с тях и да тушират ситуации.

Различни методи и начини за справяне при конфликт между децата пък е другият плюс на обученията.

Никол Иванова, начален учител: Ежедневно говорим как трябва да се държим един към друг и как трябва да се отнасяме, какви трябва да бъдат взаимоотношенията между тях.

В столичното 55-о средно училище децата вече не се страхуват да посетят училищния психолог, когато възникне проблем. Не само при случаи на физическа, но и на вербална агресия.

Мария Колева, психолог в 55 СУ „Петко Каравелов“: Те търсят съвети и съдействие как да постъпят. „Той направи това, аз какво да постъпя?“, „Аз не се почувствах добре от това.“ и ние винаги ги съветваме, че най-важното нещо е това те да изразяват своите чувства и емоции.

Според директорката няма сериозен случай на агресия, откакто са започнали обученията. За да се запази тази тенденция, колективът залага и на комуникацията между учители и ученици.