Мнения

Специалисти: Разделете БЕЛ на два предмета, повишете изискванията при оценяването на матурите

„Предметът „Български език и литература“ трябва да се раздели на два самостоятелни, защото часовете по родния език са ощетени от тези по литературата“, предложи филологът и преподавател в СУ проф. Боян Вълче на експертите от министерството на образованието.

Според анкетно проучване на ведомството обаче болшинството от учителите ни не били съгласни дисциплината да се дели на две.

Професорите от Софийския университет за пореден път атакуваха и занижените критерии за оценка на матурите у нас спрямо международните стандарти. За да мине прагът на тройката БГ абитуриентът трябва да е изкарал 23 точки.

В Европа летвата е двойно по-висока – 50 точки.

„В начина на оценяване също има недостатъци – не може за откриване на запетая да се дава по една точка, колкото за откриване на метафора“, каза от своя страна и учителката по литература Маргарита Илчева.

Родителски организации пък обърнаха внимание, че на децата им им липсват уменията да водят диалог, да слушат и четат с разбиране и да водят продуктивна комуникация.

От просветното министерство коментираха, че в новите учебни програми са заложени повече часове за практически упражнения и по-малко теория с цел децата да успеят да овладеят именно тези умения.

Източник: Монитор