Мнения

Специалисти: Нужни са ясни критерии за оценяване на качеството в образованието

От МОН са категорични, че делегираните бюджети на училищата да се формират по нова формула, която да отчита освен броя на учениците и качеството на получаваното образование. Тази идея ще бъде представена и развита с проекта на новия закон за училищното образование.

Промяната ще бъде насочена както към подобряване на качеството, така и към отваряне на нови възможности за дофинансиране на училище с по-малко ученици. Известно е, че държавата отпуска пари на база брой учащи се в съответното школо.

С новата формула ще бъдат преодолени съществуващите сега диспропорции във финансирането на отделните училища, твърдят образователните експерти. Броят на учениците вече няма да е водещ критерий, а ще се отчитат резултатите от работата на педагозите, напредъкът и постиженията на децата.

„При ясно разписани правила, при ясно определени регламенти, мисля, че една система по-добре се ръководи“ – категорична е Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и науката.

Специалисти в материята са на мнение, че е необходимо да се изготвят някакви стандарти за качеството. Да има ясна база, от която ще се тръгва и ще се надгражда. Много са важни и особеностите на различните райони в страната.

„Ние тръгваме с деца, които в първи клас не владеят български език“, коментира пред БНТ Георги Тончев, директор на СОУ „Юрий Гагарин“ е Силистра.

Разбира се има и контратези на тази идея.

„Първото, което според мен трябва да направи държавата, е да осигури достатъчния минимум за съществуването на което и да е учебно заведение, нещо което тя не прави, но си измива ръцете с делегираното финансиране“, твърди Михаил Кирязов, учител от Силистра.

В Силистренска област разликата в заплатите на учителите в малките и в големите училища достига до 100 лева, а всички полагат еднакъв труд.