Мнения

Специалисти: Неправилното говорене е недопустимо за обществени личности

Проучването на езиковите нагласи, направено от преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за речта в съвременния български език е показало, че 68% от българите смятат за неблагозвучно изговарянето на думи като „ходих“ и „направих“ с ударение на „и“, както и изговорът „бяли“, „вървяли“, „живяли“.

Друго правоговорно отклонение е смекчаването на съгласните пред „е“ и „и“, както и за преминаването на неударено „е“ в „и“ – „дитето“ вместо „детето“, предава БТА.

Правоговорно отклонение е и т.нар. „екане“ – на мястото на „я“ се появява „е“, например – „бел“, „голем“, „хлеб“, „бехме“, „вървехме“ и „живехме“.

доц. Красимира Алексова от Факултета по славянски филологии смята, че в ежедневното общуване между хора, произхождащи от различни райони на страната проблем няма, но той е налице, когато става дума за личности, които се изявяват публично

Отклонение са и формите с твърда вместо с мека съгласна – „вървъ“ вместо „вървя“, „мислъ“ вместо „мисля“, както и при съществителни имена от мъжки род, които са членувани.

Алексова даде и пример за неправилни правоговорни форми, които се появяват и в писмената практика – в минало свършено време вместо окончанието „-ох“ се изговаря „-ах“ – „четах“, „отидахме“, „донесахме“.

Наблюдава се и правоговорното явление „свръх якане“ – „бяли“, „живяли“, „вървяли“, „голями“, „огряни“.

„Има политици, които от страх да не „екат“, отиват в другия край и използват „свръх якане“, но и има и много българи, които не знаят, че това е отклонение от правоговора“, коментира преподавателят.

Според проучването хората, които живеят в София, са най-толерантни към отклоненията в правоговора, а населението в североизточната част на страната – най-нетолерантно.

Още по темата