Мнения

Специалисти: Неправилното говорене е недопустимо за обществени личности

Проучването на езиковите нагласи, направено от преподаватели от Софийския университет “Св. Климент Охридски” за речта в съвременния български език е показало, че 68% от българите смятат за неблагозвучно изговарянето на думи като “ходих” и “направих” с ударение на “и”, както и изговорът “бяли”, “вървяли”, “живяли”.

Друго правоговорно отклонение е смекчаването на съгласните пред “е” и “и”, както и за преминаването на неударено “е” в “и” – “дитето” вместо “детето”, предава БТА.

Правоговорно отклонение е и т.нар. “екане” – на мястото на “я” се появява “е”, например – “бел”, “голем”, “хлеб”, “бехме”, “вървехме” и “живехме”.

доц. Красимира Алексова от Факултета по славянски филологии смята, че в ежедневното общуване между хора, произхождащи от различни райони на страната проблем няма, но той е налице, когато става дума за личности, които се изявяват публично

Отклонение са и формите с твърда вместо с мека съгласна – “вървъ” вместо “вървя”, “мислъ” вместо “мисля”, както и при съществителни имена от мъжки род, които са членувани.

Алексова даде и пример за неправилни правоговорни форми, които се появяват и в писмената практика – в минало свършено време вместо окончанието “-ох” се изговаря “-ах” – “четах”, “отидахме”, “донесахме”.

Наблюдава се и правоговорното явление “свръх якане” – “бяли”, “живяли”, “вървяли”, “голями”, “огряни”.

“Има политици, които от страх да не “екат”, отиват в другия край и използват “свръх якане”, но и има и много българи, които не знаят, че това е отклонение от правоговора”, коментира преподавателят.

Според проучването хората, които живеят в София, са най-толерантни към отклоненията в правоговора, а населението в североизточната част на страната – най-нетолерантно.

Още по темата