Мнения

Специализирани здравни уроци във всеки клас

Темата за сигналите до 112 както и за оказването на своевременна и първа долекарска помощ ще бъде застъпена и в учебния план за първокласниците.

Според проекта на документа децата във втори клас пък ще се запознаят с природните бедствия като порой, свлачища и наводнения, както и с правилното поведение при възникването им. Те ще имат урок и по първа помощ при изгаряния и измръзвания.

Третокласниците ще учат как да се пазят от слънчев и топлинен удар, както и какво е правилното поведение при гръмотевична буря и мълния. Земетресенията и водните инциденти са залегнали в конспекта за четвърти клас.

Признаците на отравяния и оказване на първа помощ пък ще бъдат тема в часовете на петокласниците. В шести клас децата ще учат за кръвотечението и шока, а в седми – за оказване на първа помощ при задушаване и измръзване.

Провеждането на обученията ще бъде задължително за всички детски градини и училища.

В тях ще участват и служители от „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР.