Училища

Спасяват от закриване 6 училища във Варна с 138 000 лв.

Общинско дофинансиране на слети и маломерни паралелки ще получат 6 училища във Варна и областта за близо 138 000 лв.

Това реши Комисията по “Наука и образование” в морската столица на първото си заседание в този състав.

Образователните институции, които ще получат допълнителни средства са СУ “Любен Каравелов”, СУ “Пейо Яворов”, СУ “Елин Пелин”, ОУ “Капитан Петко войвода”, ОУ “Св. Климент Охридски” в с. Константиново и ОУ “Иван Вазов”.

По думите на директора на дирекция “Образование” към Община Варна Лилия Христова, целта е децата да могат да ходят по местоживеене в тези училища, а не да посещават такива, които се намират далеч от техния дом, затова че съответното школо не е събрало необходимия брой ученици да сформира определена паралелка.

Най-много средства ще бъдат отпуснати на ОУ “Капитан Петко войвода” в Галата и ОУ “Св. Климент Охридски” в с. Константиново, тъй като в тях има най-много самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива, както и затова, че са единствените учебни заведения в тези населени места.

В ОУ “Капитан Петко войвода” ще бъдат дофинансирани една паралелка за I и VI клас за 15 ученици, една за III и V клас за 14 ученици и една за VII клас за 12 ученици. Отпуснатите средства, които ще получи училището са в размер на 66 701 лв., от които 30 931 лв. до края на тази година.
На учебното заведение в с. Константиново ще бъдат дадени 41 690 лв., от които 19 333 лв. до 31-ви декември на 2019 г. за три слети паралелки, от които I-III клас за 12 ученици, II-IV клас за 15 ученици, V-VII клас за 10 ученици, както и една паралелка в VI клас за 7 ученици.

В последно време броят на учениците в СУ “Пейо Яворов” е намалял драстично, тъй като голяма част от децата от уязвимите групи са напуснали града. Поради тази причина Общината ще дофинансира една паралелка – Xб клас с профил “Предприемачески” с 10 ученици, както и XIIa клас с профил “Технологичен-туризъм” с 12 ученици. Средствата са в размер на 9728 лв., от които 4511 лв. до края на тази година.

В СУ “Любен Каравелов” в Аспарухово, децата са предимно от малцинствата. До момента те са се обучавали в училището и родителите им желаят да продължат образованието си там, тъй като за тях е непосилно да поемат пътните разходи до друг квартал. За да продължат там обучението си ще бъде дофинансирана една паралелка в VIII клас, дневна форма на обучение с профил “Изобразително изкуство” за 15 ученици. Заделените средства за това школо са в размер на 2085 лв., от които 967 лв. до 31-ви декември.

Подобен е случаят и в СУ “Елин Пелин”. Затова там ще бъдат дофинансирани паралелките по “Софтуерни и хардуерни науки” в Xб клас с 13 ученици и тази по “Изкуства-Хореография” в XIa клас с 16 ученици. Общият размер е 15 435 лв., от които 7158 лв. за тази година.

Последното учебно заведение, което ще получи средства за дофинансиране на паралелка за I клас от 13 ученици е ОУ “Иван Вазов”. Парите, които ще бъдат отпуснати са същите като тези за училище “Елин Пелин”.

Предложението предстои да бъде разгледано и от комисията по “Финанси и бюджет”, след което ще бъде взето окончателно решение на сесия на Общинския съвет.

Източник: dariknews.bg