Мнения

Социологическо проучване: България иска реформи в образованието

Екипът на министерството на образованието разбира своята висока отговорност и затова трудните, но наложителни реформи и в средното, и във висшето образование ще бъдат осъществени, каза на пресконференция за отчета на ведомството в последната половин година министърът проф. Клисарова.

„Реформата в образованието не може да се случи за ден и ако залагаме нещо сега, то ще можем да оценим дали е положително или отрицателно след години“, каза Клисарова.

На заключителната пресконференция за 2014 г. бе представено и представително социологическо изследване за нагласите на обществото към българското образование. Близо 70% от запитаните искат реформи в образованието.

Реформите са задължителни заради липсата на дисциплина и интерес у учениците, както и ниското заплащане на преподавателите, сочат нагласите на анкетираните.

60% от участниците в проучването считат, че няма добра връзка между образованието и бизнеса. Въвеждането на дуалната система на обучение пък се одобрява от 70 % от анкетираните. Те са съгласни, че това може да се превърне в начин на разрешаване на проблема с отпадането на ученици от образователната система.

70% от хората считат, че инвестицията в млади преподаватели е правилно решение.