Ученици

Социални работници също ще помагат на децата с проблеми

Философията на новия Закон за предучилищното и училищното образование е да подкрепя всички ученици, като сред заложените мерки е осигуряването на безплатен транспорт на децата от средищните училища, както и подпомагане на децата със специални образователни потребности и тези в риск. Законът регламентира и влизането в училищата на социални работници, които също ще помагат на децата с проблеми, обясни заместник-министърът на образованието Диян Стаматов и добави, че МОН взима най-сериозни мерки срещу отпадането на учениците от образователната система.

За миналата година до XII клас образованието си са прекъснали близо 4000 деца, като 2300 от тях поради бедност или социални причини като ранните бракове. „Децата, чиито родители са неграмотни и не говорят български език имат много повече затруднения в обучението си. Опитваме се да осигурим равен старт на всички“, категоричен беше зам.-министърът. 

Източник: МОН