Училища

Софтуер проверява дали писмени работи са копирани от интернет

Компютърна система, вкл. и у нас проверява дали курсовите и дипломните работи са копирани от интернет.

 

Системата се използва в почти всички учебни заведения в развитите държави.

 

Система е свързана и с предаване писмените работи на учениците в електронен формат, а не написани на хартиен носител, като след предаването им проверката се извършва автоматично от специализирания за целта софтуер.

 

В България системата ще бъде въведена в Нов български университет от учебната 2010/2011 г., а от известно време е въведена в Американския университет в Благоевград.

 

Системата Live@edu на Microsoft, която е за онлайн обучение и съвместна работа в училищата, предоставя възможност за предаването онлайн писмените работи на учениците, освен останалите й характеристики.

 

Масова практика сред българските ученици е да предават писмени работи, които са копирани директно от интернет и според учители това е новата форма на преписване, както и все по-често се срещат еднакви писмени работи от ученици в различни класове, казват преподаватели.