Институции Ученици Училища Учители

Софийски университет ще приема бакалаври с оценката от матура

За учебната 2022/2023 година Софийският университет ще признава оценките от държавен зрелостен изпит като конкурсни за кандидатстване в 118 от общо 120 бакалавърски програми, съобщи БНТ. Софийският университет ще проведе кандидатстудентски изпити по биология и химия за специалностите „Медицина“ и „Фармация“, по математика за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет, по физика за специалностите във Физическия факултет, по английски, немски, френски, испански и италиански език. С оценките от изпитите по биология и химия кандидат-студентите ще могат да кандидатстват и за специалности в Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет, съобщиха от университета.

Първата изпитна сесия ще се проведе в неделя, 3 април 2022 г., а втората – на 28 и 29 май и 4, 5 и 11 юни 2022 г.

Кандидатстудентските изпити ще се проведат както следва: Математика – от 9.00 часа на 3 април 2022 г.; Френски език – от 9.00 часа на 28 май 2022 г.; Италиански език – от 14.00 часа на 28 май 2022 г; Биология – от 9.00 часа на 29 май 2022 г.; Испански език – от 14.00 часа на 29 май 2022 г.; Английски език – от 9.00 часа на 4 юни 2022 г.; Физика – от 14.00 часа на 4 юни 2022 г; Химия – от 9.00 часа на 5 юни 2022 г.; Немски език – от 14.00 часа на 5 юни 2022 г.; Математика – от 9.00 часа на 11 юни 2022 г. Приемът на заявления за явяване на изпити за първата и втората кандидатстудентска сесия ще се осъществява само по електронен път и започва в 8.30 часа на 1 март 2022 г. Крайният срок е в 17.00 часа на 28 март 2022 г. за първата кандидатстудентска сесия и в 17.00 часа на 23 май 2022 г. за втората кандидатстудентска сесия. Таксата за явяване на изпит е 30 лв.

През учебната 2022/2023 година Софийският университет ще има една нова бакалавърска програма – „Анализ на данни“. Програмата ще бъде част от специалностите във Факултета по математика и информатика в професионално направление 4.5 Математика. Студентите ще се обучават в редовна форма в продължение на осем семестъра. Приемът ще се осъществява по избор с оценка от държавен зрелостен изпит по математика, по информатика или по информационни технологии или с оценка от кандидатстудентски изпит по математика. Кандидат-студентите ще имат възможност да се регистрират за класиране в срок от 8.30 ч. на 13 юни до 17.00 ч. на 1 юли 2022 г.

Източник: БНТ