Училища

Софийският университет лидер по незаети места

Софийският университет е държавното висше училище с най-много незаети места за тази година, а новият университет в Перник държи „първенството“ сред частните висши учебни заведения, сочи справка на МОМН, публикувана в сайта на министерството.

Системата на висшето образование в България включва 51 акредитирани висши училища – 37 държавни и 14 частни, в т. ч. 44 университета и специализирани висши училища и 7 самостоятелни колежа.

Цялостната картина на план приема, утвърден на 19 май 2011 г. показва, че в България университетите са имали намерение да приемат 71 780 нови студенти (54 590 в държавни и 17 190 в частни ВУЗ-ове). Приетите са 64 369 (51 996/12 373).

СУ не е реализирал 12.6% от замисъла си за прием, което се равнява на 890 души. Малка подробност е, че в края на кампанията университетът беше обвинен, че е направил така, че по-неатрактивни специалности да бъдат изкуствено запълнени, а след това обяви облекчени процедури по запълване броя на местата в далеч по-предпочитани дисциплини.

Като относителен брой СУ е далеч преди всички, но в процентно отношение „шампион“ е Колежа по телекомуникации и пощи с 56.8% незаети места.

В частните висши училища процентите и относителните бройки са далеч по-големи. „Лидер“ по неатрактивност според процентите се оказва Европейския политехнически университет в Перник, който не е реализирал 84.6% от заплануваните бройки. Това е равно на 385 души.

Като брой на студентите – 1265 места не са заети в Бургаския свободен университет. Тук процентът е повече от стряскащ – 63.2%, при положение че става дума за институция с повече от 20 години история.

Цялата справка на МОМН вижте тук

Още по темата