Училища

Софийският университет лидер в 18 направления в новата Рейтингова система

Както и в предходните две издания, Рейтиновата системата съдържа предварително изготвени стандартизирани класации на висшите училища по професионални направления и предоставя възможност за изработване на собствени класации според индивидуалните интереси и предпочитания на различните потребители.

Стандартизираните класации за 2013 година показват, че 20 различни висши училища имат водещи или ексклузивни позиции в поне едно от съществуващите 52 професионални направления.

С лидерски позиции в 18 професионални направления е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Медицинският университет – София и Техническият университет – София имат водещи позиции в класациите по 5 професионални направления, Химикотехнологичният и металургичен университет – София води в 4 класации, Американският университет в България в 3, а Тракийският университет – Стара Загора, Лесотехническият университет и Академията на МВР оглавяват по 2 класации.

Други 12 висши училища имат водещи позиции за едно професионално направление или са единствено висше училище в съответното професионално направление. В 9 класации на водещи места са висши училища извън столицата, а в 4 – частни университети.  

За първи път в новото издание на рейтинговата система е публикувана информация за най-често срещаните професии и длъжности сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища. Уеб-порталът на системата е с изцяло обновен дизайн и допълнително разширени функционалности, които позволяват на потребителите да правят различни по обхват и вид класации и сравнения между висшите училища и професионалните направления, както и да проследяват промените и тенденциите в тяхното развитие през годините.

В допълнение системата дава достъп до богата информация за специалностите на различни образователно-квалификационните степени, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Рейтинговата система е достъпна в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg.

Източник: Пресцнтър на МОН