Институции

Софийският университет вдига стипендиите за успех

Увеличава се размерът на студентските стипендии за успех в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2017/2018 година и започва кампанията за кандидатстване за стипендии за зимния семестър, съобщиха от най-старото висше училище у нас. Размерът на стипендиите е увеличен между 3,6 процента и 7,1 процента в сравнение с предишната учебна година. Пълните отличници ще получават месечна стипендия в максимално допустимия по Постановлението на Министерския съвет размер от 150 лева.

По предложение на Студентския съвет и съгласувано с Комисията по стипендиите ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков е утвърдил броя и размера на стипендиите по успех за учебната 2017/2018 година. Предвижда се стипендии да бъдат изплащани на 2200 студенти.

През следващата учебна година в Софийския университет няма да се изплащат стипендии в минимално определената в Постановлението граница от 70 лева. За студенти с успех под 5,00 размерът на стипендията по успех е половината от тази за пълни отличници – 75 лева, информират от Алма матер.

УНСС съобщават в сайта си, че след записване на семестъра студентите следва да си проверят успеха и ако има несъответствие, да се обърнат към инспектора на своята специалност, като корекцията може да бъде направена до 1 ноември 2017 година. Информация за успеха от семестъра се получава служебно, а не чрез представяне на удостоверения.

Съгласно Правилата за отпускане на стипендии на учащите в УНСС, се представят служебни бележки за получените брутни възнаграждения през месеците април, май, юни, юли, август и септември 2017 г. включително, на всички членове на семейството на студента и доходите на студента, независимо за кой период се отнася плащането. Кандидатите за стипендия трябва да притежават лична, активна банкова сметка в банка ДСК, която трябва да попълнят задължително във формуляра за стипендии. Стипендиите се изплащат само чрез банка ДСК, съобщава УНСС на сайта си.

Източник: monitor.bg