Институции

Смъртта на момиче насочи вниманието към кибер тормоза

Самоубийството на 14 г. момиче във Виктория, САЩ преди две седмици насочи общественото внимание в страната към проблема за кибер насилието (cyber bullying).
 
Самоубийството е резултат от психологически тормоз, упражнен през Интернет.
 
Кибер насилието (cyber bullying) е използването на информационните и комуникационните технологии за упражняване на умишлено и повтарящо враждебно поведение от страна на отделен човек или група хора, целящо да навреди на други.
 
Клиничният консултант на неправителствената организация Beyond Blue д-р Майкъл Байгънт казва, че доскоро децата и родителите не са приемали сериозно заплахата от кибер насилието. „Мисля, че ефектите са били забелязани от децата и от малък брой родители, чиито деца са били най-силно засегнати и досега проблемът не е бил на преден план във вниманието на хората.”
 
Насилието е значителен фактор в проблемите с душевното здраве на децата и подрастващите. Мобилните телефони, софтуерът за внезапни съобщения, чатовете и социалните мрежи може да бъдат използвани за кибер насилие.
 
Експертът по кибер насилие към Queensland University of Technology д-р Мерилин Кемпбъл казва, че децата и подрастващите не правят разлика между социалния си живот в Интернет и офлайн социалния им живот.
 
Според д-р Кемпбъл е необходимо да бъдат предприети действие за подпомагане на хората, извършващи кибер насилие за промяна на тяхното поведение и че е необходимо също така да бъде оказвана помощ на жертвите на кибер насилие.
 
Свързани статии:

Статията е съвместна публикация на Мрежата на учителите новатори Teacher.bg и Ай Си Ти Медиа ЕООД (http://ictmedia.bg/).