Мнения Учители

Смисълът да вдъхновяваш и зареждаш още и още млади хора

На фона на боледуващата образователна система, в България все пак има малки извори на ентусиазъм и надежда.
Намират се вдъхновяващи личности, които да поддържат пламъка на знанието жив. В „Моята история за доброто“ ви представихме един млад възродител на образованието, който няма  педагогическо образование, но образова с пълно сърце подрастващите.
Димитър Димитров с огромно въодушевление превръща София в класна стая. Той вдъхновява децата да превърнат столицата в по-устойчив, зелен и младежки град за  живеене. Привърженик е на неформалното образование:

Решихме, че искаме да дадем своя позитивен принос за образованието в България, като покажем, че то може да бъде извадено от формалната рамка, която понякога за гимназистите е по-натоварваща, тежка и те имат нужда от нещо различно. Неформалното образование за нас е инструмент, който може да вдъхновява младите хора и те да променят нашия град към по-добро.

Миналата година Димитър организира инициатива, в която участват осем гимназисти от различни столични училища. Учениците са от 10-и и 11-и клас и не се познават преди участието в проекта да ги обедини. Заедно преминават през обучение и се превръщат в екип. Той разказва на децата, а и не само на тях за от древната, следосвобожденската и най-новата история на София и България. Припомня миналото ни, гради бъдещето. Освен обучител е и гид, който ежедневно споделя историята, магията и любовта на София с гостите на града. Част е от Free Sofia Tour.

Димитър е от хората, които харесват града, в който живеят. Не го харесва пасивно, а работи върху това, освен той самият да се чувства добре, и останалите около него също да са доволни от заобикалящата ги среда. Именно за това инвестира голям процент от времето в децата.

Отношението на децата към заобикалящия ни свят зависи от възприятието на възрастните. Ентусиазмът, с който живее и действа Димитър, ги вдъхновява да бъдат активни, с ясна гражданско позиция и ясно изразени цели. Въодушевлението на децата го амбицира да се труди още по-старателно и да продължава да лекува болната ни образователна система. Смисълът е в това да зареждаш още и още млади хора, за да може един ден да живееш спокойно, сигурно защото ще има кой да се погрижи за теб. Така разсъждава Димитър – един млад човек с отношение и вяра в настоящето…

Източник: bnr.bg