Смени

В началото на всяка учебна година се определя сменният режим, който трябва да въведете в съответната таблица.

Път за отваряне на работното поле: „Учебна дейност“ – „Смени“

Фиг. 1

Кликнете върху бутон „+ Добави“ в работното поле – най-горе в ляво ( в дясно има  търсачка, където чрез въвеждане на цифра 1 или цифра 2 и след „търси“, се визуализира въведения сменен режим). (фиг. 1)

Визуализира се нов изглед на работно поле, съдържащо задължителни полета за попълване,  които са означени със звезда * (фиг. 2),

Фиг. 2

а под тях се маркират всички класове и групи, които са в тази смяна с помощта на бутоните – класове (1, 2, 3, 4,..). (фиг. 3)

Фиг. 3

След като маркирате всички класове в съответната смяна е необходимо за записване на въведената информация да се кликне върху бутона „Добави“ или „Отказ“, ако не искате да правите промени (най-долу на работното поле, Фиг. 4).

Фиг. 4

За редакция на вече въведена информация на смените и разпределението на класовете по смени, в дясно на всеки ред има бутони за редакция.               След тяхното използване и влизане в режим „Редакция“ задължително активирате бутон „запази“ (най-долу на работното поле). Ако сте в режим „Редакция“ и не искате да редактирате можете да се върнете в режим „Добави“ с бутон „НАЗАД“ (горе в дясно на работното поле, Фиг. 5)

 

Фиг. 5

 

« начало