Мнения

Служебният министър застава зад дуалното обучение

Въпросът с достъпът до образование е един от тези, по които ще работим особено усърдно, обяви просветният министър в служебния кабинет доц. д-р Румяна Коларова.

„Целите заложени пред нас и пред следващия екип е намаляване на отпадналите деца и увеличаване на младите висшисти. ОП НОИР е наш приоритет. Тя идва за първи път у нас. По нея ще работят хора, които са сред създателите й“.

„Професионалното образование е голяма тема. Вече има един успешен проект, който ние ще продължим да развиваме – дуалното обучение. Една от причините за отпадане от училище е липсата на практическо приложение на наученото, особено в професионалните гимназии. Ще търсим най-правилния вариант на действие по въпроса, обеща министър Коларова.