Ученици

Сливен спечели финансиране по проект за реинтеграция на отпаднали ученици

Община Сливен e получила одобрение за проект „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система на територията на община Сливен“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, съобщи зам.-кметът на общината Румен Стоилов, цитиран от в. „Сливенско дело“.

Общият размер на безвъзмездната помощ е 230 000 лв.

Партньори по проекта са I СОУ „Хаджи Мина Пашов“, ОУ „Черноризец Храбър“ в Крушаре, ОУ „Христо Ботев“ в Самуилово, ОУ „Найден Геров“ в Гавраилово, както и Ромска академия за култура и образование – Сливен.

Основната цел на проекта е реинтеграция на отпаднали от образователната система ученици и превенция на повторното им напускане. Специфичните цели включват анализ на текущото състояние, причините довели до отпадането, установяване на връзката между момента на излизане от системата и възрастта на учениците. Предвижда се изработване на пакет от мерки по превенция и връщане на учениците в образователната система чрез серия от обучения за мотивиране на децата, на техните родители и създаване на адаптивна приемна среда в училището.

Продължителността на проекта е една година. Групата ученици, които ще бъдат обхванати ще бъде специфицирана след анализ на текущото състояние.