Училища

Сливат две училища в Перник

СОУ „Св. Климент Охридски“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Перник ще бъдат обединени, след като беше отчетен голям отлив на ученици от средното училище. Решението е на Общинския съвет в града.

Там от учебната 2008-2009 г. няма прием на ученици в първи клас, както и на осмокласници и деветокласници в профила „Изкуства“, вариант „Музика“. Не се приемат и ученици за 8-ми и 9-и клас в реални общообразователни паралелки.

Основното училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е средищно и разполага с автобус, който може да осигури транспорт на живеещите в по-отдалечени райони ученици.